Menu
Discover books drenched in Greek sunshine1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ2ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων2ο Γυμνάσιο Μεγάρων4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΠολιτιστικός Σύλλογος Νέου Μελιού ''Αγία Τριάδα''3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.ΜΠΛΟΚ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝΚέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝWEB-TVΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

21-09-020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

21-09-020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ»

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΕΞΩΦΥΛΛΟ

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Ε.Σ.Υ.

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΤΕΥΔ

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

03-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

 Πίνακας Διοριστέων Πλήρους Απασχόλησης

 Πίνακας Διοριστέων Μερικής Απασχόλησης

 Πίνακας Κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης

 Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης

 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αποκλεισθέντων Υποψηφίων

23-07-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ - (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ανακτήσουν όλα τα έγγραφα από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ. συστήματος 95056

 ΜΕΛΕΤΗ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΤΕΥΔ

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

30-06-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΜΕΛΕΤΗ

  ΤΕΥΔ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

05-06-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΜΕΛΕΤΗ

 ΕΕΕΣ ΤΕΥΔ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

TA ΕΝΤΥΠΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ESPD ΚΑΥΣΙΜΑ 2020, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑΔΕΣ 1 & 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝκαι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗσε επεξεργάσιμη μορφή, . xml,  .xls και .doc, αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα ανακτήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ. συστήματος 89927

03-06-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ».

 Περίληψη Διακήρυξης.

 Απόφαση Ανάληψης

 Διακήρυξη.

 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

 ΤΕΥΔ

 Προκήρηξη

28-05-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

15-05-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

Ο Δήμος μας, προσανατολισμένος στην κυκλική οικονομία και στην βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο οποίο όλοι οι δημότες μπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες , συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης («Σπιτάκι» Ανακύκλωσης) του Δήμου μας είναι τοποθετημένο στο εξής σημείο:

ü  Πλατεία Ολυμπιονικών (περιοχή πρώην εργοστασίου Ερκίς)

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιστρέφετε για ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες με ανταποδοτικό κίνητρο. Για κάθε 33 συσκευασίες που ανακυκλώνετε, σας επιστρέφεται 1€, το οποίο μπορείτε είτε να το εξαργυρώσετε στα συνεργαζόμενα supermarketγια δωρεάν αγορές, είτε να το δωρίσετε υπέρ του κοινωνικού έργου της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που ενισχύει τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες και τις συνθήκες διαβίωσής τους με τα «Γεύματα Αγάπης».

Σας περιμένουμε όλους στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, γιατί το περιβάλλον και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας.

  

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΜΟΝΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ